Ind- og udmeldelse

*Al ind- og udmeldelse skal ske via NemPlads.

*Ved indmeldelse bedes denne blanket udfyldes og afleveres i klubben.

*Du/I bedes ligeledes udfulde og aflevere en samtykkeerklæring, som giver tilladelse til at videregive oplysninger om jeres børn mellem skole og klubben.

Udmeldelse skal ske med et varsel på igangværende måned + 1 måned.

Dit barn har mulighed for at bruge klubben fra uge 32, det år det starter i 4. klasse.   

 

Sidst opdateret: 21.08.2018