Forældresamarbejde

Klub Takkens egne initiativer for at styrke forældreansvaret


  Vi ser forældre som nødvendige samspilspartnere i forhold til deres barns udvikling og trivsel, og er åbne for dialoger.

  Vi inddrager altid forældre ved bekymringer for deres barns trivsel, og hvis deres barn er involveret i konflikt og mobning.

  Vi har fokus på et aktivt forældreråd med repræsentanter fra de tre skoler vi er tilknyttet.

  Vi afholder forældrearrangementer i samarbejde med klubbens forældreråd, Klub5Kantens områdebestyrelse og skolerne.

  Vi er tilknyttet tre skoler i Viborg og afholder derfor årligt en ”ryste-sammen” fest for børn og deres forældre.

  Vi informerer forældre om nye tiltag, aktiviteter og arrangementer på skole-intra, klubbens hjemmeside og via info-skærm i klubben.

  Vi har en kontaktpersonsordning med præcis forarbejdende tiltag, så barnet sikres en god opstart i klubben.

  Vi inviterer nye forældre til informationsmøde inden deres barns opstart i klubben. Her får forældre indblik i klubbens værdier samt mulighed for at tale med deres barns kontaktperson.


Klub Takkens forventninger til vores forældresamarbejde

 

At forældrene informerer os om barnets trivsel og/eller ændringer i barnets hverdag, og kontakter os ved konflikter barn og barn imellem


  At forældrene bakker op om klubbens arrangementer

  At forældrerådet er repræsenteret af forældre fra alle tre skoler

  At forældrene holder sig informeret via klubbens hjemmeside og overholder deadlines

  At forældrene ved behov deltager i samtaler

  At forældrene er bekendt med vores værdier for det pædagogiske arbejde

  At forældrene har lyst til at komme forbi og se hvad der rører sig i klubben

  At forældrene er gode til at komme med ris og ros

  At forældrene er opmærksomme på at oplyse os om ændringer i barnets stamdata

Sidst opdateret: 01.11.2014