Politik for alkohol, rygning og euforiserende stoffer

Det anslås at ca. 122.000 børn og unge i Danmark vokser op i familier med alkoholproblemer. Derfor har Klub5Kanten valgt at lave en politik for dette område.

Vi anser det for vigtigt at have et fælles udgangspunkt og handleberedskab i forhold til alkoholproblematikker blandt børn/unge og familier.

I tilfælde af mistrivsel hos et barn/ung handler vi
på det.

Klub5Kantens medarbejdere vil altid indkalde forældrene til en samtale såfremt et barn/ung ikke trives.
Er der mistanke om misbrug, vil medarbejderen spørge ind til brugen af alkohol i hjemmet.

I tilfælde af mistanke om en forælder som gentagne gange er påvirket af alkohol/euroforiserende stoffer/ i klubben.

 • Medarbejderen gør opmærksom på at han/hun observerer at forælderen er påvirket.
 • Der foretages en vurdering om hjemtransport kan foregå på forsvarlig vis. Er dette ikke tilfældet, foreslås det at ringe efter en taxi – evt. på klubbens regning
 • Agter den påvirkede forældre alligevel at køre, kan politiet kontaktes.
 • Medarbejderne benytter ikke magt til at hindre en udlevering af barnet, men kontakter i stedet Viborg
  kommunes sociale vagt

 

Forholdsregler ved børn/unge

I Fritidsklubben

 • Oplever klubbernes medarbejdere børn der er eksperimenterende med alkohol, tages der omgående kontakt til hjemmet.
 • Der laves altid en opfølgende samtale med forældrene

I Ungdomsklubben

 • Kommer den unge påvirket af alkohol eller euroforiserende stoffer, kan de ikke opholde sig i Ungdoms-klubben.
 • Medarbejderne vurderer i hver enkelt sag i hvilket omfang forældrene skal inddrages (det vil typisk være i
  forhold til alder—over 16 år kan være en anden vurdering end en ung på 14 år)
 • Såfremt forældrene kontaktes udarbejdes der et notat på sagen.
 • Den unge gøres opmærksom på klubbens pligt til at inddrage forældrene.
 • Medarbejderen vil opfordre den unge til selv at informere forældrene inden en evt. samtale med klubben.

Se også pjecen: "Børn bliver også påvirket, når forældre
drikker for meget" som kan fås i klubben

Alkohol til forældre/børn arrangementer
Alle arrangementer i Klub5Kanten for børn/unge/forældre og medarbejdere afholdes altid alkoholfrit

Medarbejdere på Lejrture m.m.
Når medarbejdere er på arbejde – uanset om det er i dagligdagen, på lejrture eller ved arrangementer, indtages der aldrig alkohol eller euroforiserende stoffer.

 

Rygepolitik i Klub5Kanten

Klubberne følger rygeloven for såvel børn/unge og medarbejdere

 • Der ikke må ryges på klubbernes matrikel.
 • Medarbejderne må ikke ryge i børn og unges påsyn.
 • Såfremt der observeres børn i fritidsklubben der ryger, kontaktes forældrene.
 • Såfremt der observeres unge i klubben der ryger, vil der først og fremmest blive taget en grundig snak med den unge og der vil efterfølgende blive taget en vurdering af hvorvidt forældrene skal kontaktes(typisk efter alder)

Euroforiserende stoffer
Såfremt der observeres eller finder mistanke sted om et barn/ung indtager euroforiserende stoffer vil forældrene omgående blive informeret og der vil blive tilbudt en samtale hvor der den unges trivsel drøftes, samt evt. hjælp og støttemuligheder.

Hjælp og støtte til forældrene:
Klubberne har mulighed for at give forældre / børn og unge hjælp og støtte såfremt der er behov for det.

Godkendt af Områdebestyrelsen
Klub5Kanten den 15. november 2010
 

Sidst opdateret: 15.01.2015